Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie

http://ibl.waw.pl/pl/repozytoria

Zadanie realizowane przez Fundację Akademia Humanistyczna w partnerstwie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”.

Celem projektu było nieodpłatne, publiczne udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców trudno dostępnych materiałów biograficznych, bibliograficznych i dokumentacyjnych, dotyczących polskiego życia literackiego różnych okresów. Rezultaty zadania można podzielić na dwie grupy:

  1. Digitalizacja i udostępnienie w repozytorium cyfrowym IBL PAN wydawanych od 1963 r. kompendiów biobibliograficznych, będących podstawą warsztatu badaczy literatury oraz pomocą naukową dla nauczycieli, studentów i uczniów: wszystkich wydanych tomów „Bibliografii literatury polskiej Nowy Kobrut”, a także słowników: „Dawni pisarze polscy. Od początku piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny”, „Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny”, oraz wszystkich tomów „Katalogu rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie”.
  2. Digitalizacja i udostępnienie w repozytorium cyfrowym IBL PAN niedrukowanych wcześniej materiałów dokumentacji życia literackiego, w tym zachowanej w jednym egzemplarzu maszynopisowym „Kroniki życia literackiego PRL za lata 1944-69”, zachowanego w maszynopisie tomu 16 vol. 2 „Nowego Korbuta” zawierającego uzupe łnienia do tomów 13-16.1 oraz artykuły hasłowe dotyczące czasopism okresu pozytywizmu i Młodej Polski.

 

Osoby zaangażowane w projekt:

Marlena Sęczek (Koordynatorka)

Łukasz Bukowiecki (Sekretarz projektu)

Wykonawcy:

Martyna Sabała

Lidia Bakensztos

Beata Madurska

Mariola Wilczak