Przyszłość polskiej i czeskiej bibliografii literackiej: w stronę integracji i wykorzystania w badaniach porównawczych (2017-2019)

Projekt, realizowany z Instytutem Czeskiej Literatury Akademii Nauk Republiki Czeskiej  (ÚČL AV ČR) w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN a AV ČR, ma na celu:

  • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie tworzenia bibliograficznych baz danych i zarządzania informacją naukową
  • dążenie do osiągnięcia interoperacyjności i ustanowienia trwałych protokołów wymiany danych bibliograficznych nt. recepcji literatury czeskiej w Polsce i vice versa
  • zbadanie możliwości tworzenia wspólnego korpusu bibliograficznego dla porównawczych, opartych na danych badaniach literackich i kulturoznawczych

Działania projektu skupiają się wokół trzech wątków przewodnich:

  • retrodigitalizacji i ogólniej integracji zasobów informacji naukowej rozproszonych pomiędzy różnymi nośnikami (druk, bazy danych starszego typu) i stosujących odmienne standardy
  • dokumentacji dziedzictwa kulturowego ruchów dysydenckich w krajach Europy Środkowo-wschodniej po II Wojnie Światowej
  • Opartych na danych porównawczych badań literackich i kulturoznawczych

Projekt przewiduje wymianę naukową i pomiędzy pracownikami IBL i ÚČL, spotkania z przedstawicielami instytucji pokrewnych w Polsce i w Czechach, oraz organizację warsztatów otwartych dla dokumentalistów i badaczy.

 

Osoby zaangażowane w projekt:

Maciej Maryl, Piotr Wciślik, Tomasz Umerle, Jerzy Kandziora

Współpracuje Pracownia Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu.