Publikacje

Książki:

Teksty Kultury uczestnictwa, pod red. A. Dąbrówki, M. Maryla, A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016

Maciej Maryl, Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015

Artykuły:

Ł. Cybulski, Przełom cyfrowy w edytorstwie naukowym a problem rozumienia tekstu. Przyczynek do dyskusji, w: Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa 2016

A. Kochańska, K. Niciński, Cyfrowa edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego kodowana w standardzie TEI – założenia projektu i wstępne rozpoznania, „Sztuka edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” (tytuł numeru: Edytorstwo w świecie elektronicznym, red. Milena Śliwińska)

M. Maryl, Pozorne otwarcie hipertekstu. Model komunikacyjny hiperprozy, e-polonistyka 2, red. Aleksandra Dziak i Sławomir J. Żurek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012Maryl, Literatura i e-społeczeństwo, „Teksty Drugie” 2012 nr 6

M. Maryl, Kim jest pisarz (w internecie?), „Teksty Drugie” 2012 nr 6

M. Maryl, Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, z. 2

M. Maryl, Differences in literary reading from print versus computer screen. An empirical studyDe stralende lezer. Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het lezen, Ed. Frank Hakemulder, Delft: Eburon 2011

M. Maryl, Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazów literackich, „Pamiętnik literacki”, 2010 z. 2

B. Szleszyński, K. Niciński, A. Kochańska, Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej), „Napis” 2015, nr 21

A. Wójtowicz, Od remediacji do kontaminacji – zmiana form wypowiedzi pisemnych, statusu utworów literackich oraz świadomości uczniów obcujących z tekstem poprzez sieć, w: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wójtowicz, Warszawa 2013

A. Wójtowicz, Ucyfrowienie – echo informacyjne – recepcja dzieła zdigitalizowanego, „Teksty Drugie” 2013 nr 1/2

Materiały z warsztatów „Bibliografia jako narzędzie w humanistyce cyfrowej” (29 II 2016)