Agnieszka Zalotyńska

Artystka-archiwistka. Mgr sztuki, absolwentka wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim, sztuki mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i archiwistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini Nowej Panoramy Literatury Polskiej, gdzie łączy praktykę wizualną z badaniami nad cyfrowymi topografiami. Jej zainteresowania, działania artystyczne i projektowe obejmują zagadnienia związane z poszerzaniem definicji mapy. Współautorka inicjatywy Mapy niekartograficzne.