Anna Mędrzecka-Stefańska

Mgr, doktorantka w ramach studiów Humanistyka Cyfrowa prowadzonych przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Literaturoznawczyni, członkini zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Główne kierunki zainteresowań naukowych: edycja i analiza twórczości Juliusza Słowackiego, zagadnienie ironii w literaturze (zwłaszcza romantycznej), wykorzystanie narzędzi przetwarzania języka naturalnego w analizie tekstów literackich, edytorstwo cyfrowe, literaturoznawstwo korpusowe.