Barbara Wachek

Mgr, dokumentalistka i specjalistka ds. komunikacji w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się tworzeniem zapisów bibliograficznych w bazie danych Polskiej Bibliografii Literackiej (http://pbl.ibl.poznan.pl/) oraz promocją w mediach społecznościowych. 

Bieżące projekty:

– Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

– Open Badge Ecosystem for the Recognition of skills in Research Data management and sharing (OBERRED), Erasmus + (2019-1-FR01-KA203- 063056).