Cezary Rosiński

Dr, adiunkt, dokumentalista i specjalista ds. danych w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN. Literaturoznawca i programista Python. Współautor “Polskiej Bibliografii Literackiej”. Interesuje się przestrzenią w literaturze współczesnej. Próbuje na polskim gruncie wykorzystać osiągnięcia Bibliographic Data Science. Zaangażowany w polskie i europejskie projekty badawcze w ramach CHC IBL PAN, m.in. PBL-Lab, DARIAH-PL, TRIPLE.