DIAMAS

Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication

Wrzesień 2022 – sierpień 2025

Program Ramowy Horyzont 2020, numer projektu:  101058007

Aix-Marseille University

DIAMAS jest projektem finansowanym przez UE w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest wsparcie wydawnictw diamentowych (wydających czasopisma w otwartym dostępie bez dodatkowych kosztów po stronie autorów i autorek oraz czytelników i czytelniczek) i instytucjonalnych poprzez wyznaczanie standardów, zwiększanie widoczności i promowanie różnorodnego pejzażu wydawniczego. Jego budżet wynosi 3 mln Euro. Do konsorcjum projektu należą 23 instytucje naukowe z 12 krajów europejskich, w tym IBL PAN z Polski.

Cele projektu:

 • Stworzenie trwałego, wysokojakościowego ekosystemu dla komunikacji naukowej w otwartym dostępie. Będzie on dostosowany do potrzeb społeczności badawczej i pozwoli na wdrożenie Open Access jako standardowej praktyki w całej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).
 • Stworzenie społeczności, usług i rozwiązań dla dostawców usług wydawniczych (IPSP), bazujących na wspólnych standardach, wytycznych i dobrych praktykach.
 • Współtworzenie wraz z wydawnictwami wspólnych standardów, wytycznych i dobrych praktyk i wdrożenie ich jako Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP).

Planowane wyniki projektu:

 • Raport przedstawiający główne wyniki
 • Analiza podsumowująca najważniejsze obszary z perspektywy wydawnictw instytucjonalnych i dostawców usług wydawniczych (IPSP)
 • Materiały, na których bazować będą dalsze działania w DIAMAS i innych projektach:
 • Zestaw standardów: The Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP)
 • Rekomendacje dot. modeli utrzymania i finansowania
 • Rekomendacje dot. polityk
 • Rozwój centrum umiejętności (Capacity Centre)
 • Pomocne narzędzia dla wydawnictw instytucjonalnych

Więcej informacji:
Prezentacja o DIAMAS (po polsku): https://doi.org/10.5281/zenodo.7852494