Ewa Pakalska

Mgr, teatrolożka i bibliolożka; dokumentalistka w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN. Współautorka „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Interesuje się literaturą dla dzieci i młodzieży, problematyką komiksu i powieści graficznej oraz studiami nad niepełnosprawnością.

Obecnie uczestniczy w projekcie “Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój”.