„Geopolonistyka” – wirtualny most pomiędzy kulturami

Styczeń 2022- grudzień 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, BJP/PJP/2021/1/00020

100 000 zł

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

“Geopolonistyka” to opowieść o historii badań nad językiem polskim i literaturą polską, o

instytucjach prowadzących dydaktykę i badania polonistyczne, o ludziach, którzy te badania

uprawiali i stwarzali im warunki rozwoju. Historie instytucji i polonistów osadzone są na wspólnej mapie świata, na której zaznaczone są lokalizacje ośrodków polonistycznych. 

Pomysłodawczynią „Geopolonistyki”, jako przedstawionej w formie interaktywnej mapy

prezentacji dorobku instytucji polonistycznych z całego świata, jest prof. dr hab. Magdalena Popiel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

„Geopolonistyka”, unowocześniona dzięki pracom Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, stała się wspólnym mianownikiem dla działań zrealizowanych w projekcie i miejscem publikacji powiązanych ze sobą treści dotyczących historii i współczesności polonistyki w Łucku, Rzymie i Wilnie.

Projekt realizowany był przez Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wydział Filologii i Dziennikarstwa – Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku oraz Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych – Uniwersytet Rzymski „Sapienza.”

Zrealizowane w ramach projektu wykłady i warsztaty, filmy i podkasty, zgromadzone informacje aktualne i historyczne dotyczące polonistyki, były możliwe m.in. dzięki aktywnej współpracy i zaangażowaniu instytucji kierującej oraz Partnerów oraz przyjęciu formuły zakładającej skrzyżowanie różnych perspektyw spojrzenia na znaczenie języka, literatury i kultury polskiej.

Projekt odegrał rolę integrującą starsze i młodsze pokolenie polonistów oraz badaczy i studentów różnych narodowości, realizując swój cel jako rodzaj wymienionego w tytule “mostu pomiędzy kulturami”, krajami i pokoleniami.

W ramach projektu przeprowadzono 5 warsztatów, dzięki którym studenci polonistyki

uczestniczący w projekcie poszerzyli swoją wiedzę o języku, literaturze i kulturze polskiej,

kompetencje cyfrowe, umożliwiające korzystanie z internetowych kompendiów wiedzy, a także rozwinęli swoje kompetencje językowe i podnieśli poziom znajomości języka polskiego dzięki dokonywanym tłumaczeniom.

„Geopolonistyka”, dostępna pod adresem internetowym: https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/map/, jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne informacje o jednostkach polonistycznych. Zachęcamy kolejne instytucje naukowe do współpracy i nawiązania kontaktu z Redakcją „Biuletynu Polonistycznego”!

Mariola Wilczak, Piotr Bordzoł

redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

Strona projektu: https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/projects/geopolonistyka-wirtualny-most-pomiedzy-kulturami,1840/details 

Filmy:

https://www.youtube.com/@biuletynpolonistyczny8801

https://www.facebook.com/watch/?v=737636754464739

https://www.facebook.com/watch/?v=103326459366740

https://fb.watch/jzUlDit78A/

Podkasty: