Karolina Przysiecka

Mgr, dokumentalistka w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się zagadnieniami bibliografii literackiej, humanistyką cyfrową. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą historii “Polskiej Bibliografii Literackiej” i możliwości wykorzystania danych bibliograficznych w badaniach literaturoznawczych.

Bieżące projekty: 

  • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.