Joanna Wysocka-Andrusiewicz

JMA_zdj_CHCJoanna Wysocka-Andrusiewicz – mgr, absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (specjalizacja: edytorstwo) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (kierunek: menedżer badań naukowych i prac rozwojowych). Asystentka Dyrektora i Kierowniczka Działu Obsługi Badań Naukowych Instytutu Badań Literackich PAN. W IBL odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie wniosków na granty i dotacje, sprawozdawczość indywidualną pracowników, sprawozdania roczne dla PAN, kontakty z instytucjami zewnętrznymi (MNiSW, NCN) i ocenę parametryczną jednostek naukowych. W ramach CHC wspiera sekcję baz danych. Prywatnie zainteresowana kwestią praw zwierząt.