Martyna Sabała

Martyna SabałaMartyna Sabała – mgr, pracowniczka Biblioteki IBL PAN, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; absolwentka filologii polskiej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UW; autorka artykułów z zakresu językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego. Interesuje się kulturą i historią języka polskiego (przede wszystkim XVI-wiecznymi przekładami Ewangelii), językiem pisarzy oraz cyfrową komunikacją naukową. W CHC zajmuje się digitalizacją publikacji naukowych.

Udział w projektach CHC: