Patrycja Potoniec

dr, adiunkt, od 2004 zatrudniona w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN, od 2007 roku kierowniczka tej Pracowni. Zastępca redaktora naczelnego Słownika polszczyzny XVI wieku. Literaturoznawczyni, specjalistka od literatury dawnej. Naucza również języka polskiego jako obcego na UMK. Zainteresowana naukowe: leksykografia dawna i współczesna, kultura szlachecka, język polemiki religijnej okresu reformacji.

Udział w projektach CHC:

  • Korpus polszczyzny XVI wieku – Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów testowych korpusu – kierownik projektu
  • Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43 – kierownik projektu