Paweł Rams

Absolwent filologii polskiej oraz Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent Szkoły Nauk Społecznych PAN, doktorant w Instytucie Badań Literackich PAN. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „interaliach” oraz licznych książkach zbiorowych. Pod kierunkiem prof. Michała Głowińskiego przygotowuje rozprawę doktorską o recepcji myśli Stanisława Brzozowskiego w Polsce w latach 1944-1989. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury XX wieku, współczesna powieść gejowska, humanistyka cyfrowa. Współpracuje z Ośrodkiem Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN.

Udział w projektach CHC: