Paweł Rams

Dr nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, edytor cyfrowy; zajmuje się literaturą, krytyką literacką i kulturą XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem jej lewicowych nurtów oraz cyfrową edycją tekstów literackich. Uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów badawczych, autor licznych tekstów zamieszczonych w czasopismach oraz książkach zbiorowych. Członek Nowej Panoramy Literatury Polskiej oraz Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem.

Udział w projektach CHC: