Piotr Małek

mgr, dokumentalista w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN. Absolwent filologii klasycznej na UMK w Toruniu. Tłumacz tekstów łacińskich, zwłaszcza obejmujących literaturę chrześcijańską (żywoty autorstwa Bedy Czcigodnego). W CHC zajmuje się koordynacją digitalizacji haseł Słownika polszczyzny XVI wieku.

Udział w projektach:

  • Słownik polszczyzny XVI wieku – retrodygitalizacja haseł A-J – koordynator zadania
  • Słownik polszczyzny XVI wieku – retrodygitalizacja haseł K-M – koordynator zadania
  • Korpus polszczyzny XVI wieku – Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów testowych korpusu – członek grupy (wykonawca)