Piotr Wciślik

Piotr WciślikPiotr Wciślik – mgr, historyk i archiwista związany z Central European University oraz Open Society Archives w Budapeszcie, w CHC zajmuje się pracą u podstaw organizacji wiedzy w realiach nowych technologii.

Udział w projektach CHC: