Przemysław Górecki

od 2014 roku redaktor merytoryczny cyfrowego „Biuletynu Polonistycznego”; doktorant Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od roku 2015 stypendysta programu Diamentowy Grant.