Sylwia Pikula

dr, od 2014 roku redaktor merytoryczny projektu cyfrowego “Biuletynu Polonistycznego”; w latach 2010-2013 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studiowała literaturoznawstwo wraz z komponentem dydaktycznym Instytutu Badań Edukacyjnych; w 2014 obroniła rozprawę doktorską pt. Problematyka wielokulturowości w kształceniu polonistycznym w gimnazjum. Monografia zagadnienia.