Wioletta Lipińska

Wioletta LipińskaWioletta Lipińska – mgr, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na Wydziale Nauk Humanistycznych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium „Informatyka” specjalizacja doskonaląca w zakresie zastosowań informatyki i technologii informacyjnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Archiwistka w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Zespołu ds. Informatycznych i Zarządzenia Portalem Internetowym. Odpowiedzialna za prowadzenie archiwum oraz administrowanie serwisem internetowym IBL PAN. W Centrum Humanistyki Cyfrowej pracuje nad projektem archiwizacji dokumentacji elektronicznej IBL PAN.