Nikodem Wołczuk

Dokumentalista w Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN. Specjalista z zakresu danych bibliograficznych i programista Python. W Centrum Humanistyki Cyfrowej odpowiada za przetwarzanie i analizę danych oraz wytwarzanie narzędzi pozwalających na automatyzację działań pracowników IBL PAN. Aktualnie uczestniczy w następujących projektach:

– Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE), H2020 #863420;

– Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.