OPERAS-P 

Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation

lipiec 2019 – czerwiec 2021

Program Ramowy Horizon 2020, numer projektu: 871069

French National Centre for Scientific Research (CNRS)

Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC).

Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC).

Trzy główne zadania projektu obejmowały: 

  • przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS na “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI  – Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych; 
  • poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi (m.in. przekształcenie bazy DOAB w celu dalszego ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w ramach projektów HIRMEOS i TRIPLE);
  • działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych przez instytucje partnerskie).

Instytut Badań Literackich PAN kierował pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego opracowano takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych jak innowacyjne modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, “biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań. 

Maciej Maryl

Marta Błaszczyńska

Mateusz Franczak

Bartłomiej Szleszyński

Agnieszka Szulińska

Paweł Rams

Kajetan Mojsak

Magdalena Wnuk

Strona projektu: https://operas.hypotheses.org/