OPERAS-PLUS

On the road to sustainability: paving the way for OPERAS as an efficient open Social Sciences and Humanities scholarly communication Research Infrastructure.

Wrzesień 2022-sierpień 2025

Ramowy program Horyzont, nr umowy: 101079608

€ 3 472 403,75

Max Weber Stiftung

OPERAS jest jednym z 11 projektów infrastrukturalnych, uznanych w 2021 r. za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w Unii Europejskiej i wpisanych na mapę ESFRI. Projekt OPERAS-PLUS wspiera dalszy rozwój infrastruktury w kierunku zostania ERIC.

Wśród priorytetów znajdują się m in.

  • prace nad organizacją zarządzania konsorcjum OPERAS,
  • udoskonalenie istniejących usług i narzędzi,
  • opracowanie wsparcia dla krajowych części OPERAS, np. OPERAS-PL.

W ramach projektu IBL PAN kieruje Pakietem Pracy nr 4 (Laboratorium Innowacji).

Maciej Maryl
Marta Błaszczyńska
Mateusz Franczak
Magdalena Wnuk

Linki: https://operas-eu.org/projects/operas-plus/operas-plus-deliverables/