POIR

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

styczeń 2021-grudzień 2023

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer projektu #POIR.04.02.00-00-D006/20

PLN 129 496 338,76

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN