Czytelnik XXI wieku

Czytelnik XXI wieku. Nowe problemy badań nad kulturą literacką

Projekt finansowany w ramach grantu Młody IBL, 2013-2014.

Celem projektu jest analiza badań oraz dyskursów dotyczących czytelnictwa i roli lektury w życiu codziennym współczesnych czytelników. Gwałtowne przemiany technologiczno-kulturowe i rekonfiguracja sceny komunikacyjnej sprawiają, iż z jednej strony zmienia się kulturowa funkcja przekazów literackich (czy szerzej – piśmiennych) i samej lektury, a z drugiej – teksty audiowizualne i multimedialne przejmują takie funkcje literatury jak socjalizacja czy inkulturacja. Owa sytuacja budzi zgrozę publicystów, którzy narzekają na spadek czytelnictwa, nie zastanawiając się nad głębszym wymiarem tego zjawiska ani nad metodologią pozyskiwania danych o czytelnictwie, która zdaje się nie przystawać do sytuacji współczesnej.

Osoby zaangażowane w projekt:

Maciej Maryl (Kierownik)