Filologia cyfrowa

Eksperymentalne badania genologiczne piśmiennictwa multimedialnego oraz prozy literackiej (praca interdyscyplinarnego zespołu złożonego z literaturoznawców i lingwistów skupiona w wypracowaniu metody klasyfikacji tekstów). Badania realizowane w ramach wkładu IBL PAN do grupy roboczej „Filologia cyfrowa” DARIAH-PL obejmują przede wszystkim próby wypracowania cyfrowych metod do analizy tekstów i kultury literackiej.

Koordynator: dr Maciej Maryl (Kierownik grupy „Filologia cyfrowa” DARIAH-PL)