Korpus polszczyzny XVI wieku – Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów testowych korpusu

Od 2012 roku w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0138/FNiTP/H11/80/2011 prowadzone były prace nad utworzeniem elektronicznej bazy tekstów w języku polskim powstałych w XVI wieku, opracowanej zgodnie ze specyfikacją Text Encoding Initiative (TEI w wersji P5). Projekt obejmuje pierwszy etap prac – dygitalizację tekstów wchodzących w skład tzw. kanonu Słownika polszczyzny XVI wieku oraz testowe znakowanie morfologiczne niewielkiej części z nich. Teksty są udostępnione w serwisie internetowym Słownika i w większości zachowują postać transliteracji, zachowującej wszystkie cechy oryginału, zgodnie z założeniami przyjętymi dla materiału ilustracyjnego Słownika polszczyzny XVI wieku.

Efektem realizacji pierwszego etapu prac jest najobszerniejsza w zasobach internetowych baza polskich transliterowanych tekstów szesnastowiecznych, która w kolejnych etapach zostanie przekształcona w korpus szesnastowiecznej polszczyzny.

Osoby zaangażowane w projekt:

Patrycja Potoniec – kierownik

Ewa Cybulska-Bohuszewicz

Aleksandra Ćwiklińska

Anetta Luto-Kamińska

Anna Nath-Dokurno

Krzysztof Opaliński

Małgorzata Pierzgalska

Piotr Małek

Zofia Borowicz

Katarzyna Galińska

Jan Dokurno

Roman Spandowski

Elżbieta Ćwiklińska

Damian Kaja

Regina Kozubowska

Zofia Chyła-Bełkot

Eliza Biesaga

Dagmara Bałabaniak

Paweł Bohuszewicz

Magdalena Awianowicz

Bartosz Biały