Słownik polszczyzny XVI wieku – retrodygitalizacja haseł K-M

W 2017 roku rozpoczęła się realizacja zadania Słownik Polszczyzny XVI w. finansowanego w ramach przyznanej Instytutowi Badań Literackich PAN dotacji celowej – decyzja MNiSW nr 5610/E-l/S 1206-1 z dnia 14 listopada 2016 r. Retrodygitalizacja obejmuje artykuły hasłowe pochodzące z tomów X–XV w zakresie liter od K do M. Po zeskanowaniu wydanych tomów i wykonaniu optycznego rozpoznania tekstu (OCR), otrzymany tekst cyfrowy zostanie poddany korekcie, a następnie w specjalnym edytorze artykuły hasłowe będą otagowane znacznikami XML. Gotowe hasła po zaimportowaniu do bazy Słownika dostępne będą z podstrony indeksu [http://spxvi.edu.pl/indeks/]. Baza elektronicznej edycji Słownika polszczyzny XVI wieku wzbogaci się o ponad 10 tysięcy artykułów hasłowych.

Osoby zaangażowane w projekt:

Krzysztof Opaliński – kierownik

Piotr Małek – koordynator

Magdalena Awianowicz

Dagmara Bałabaniak

Eliza Biesaga

Paweł Bohuszewicz

Szymon Gajewski

Joanna Gryko

Katarzyna Kostańska

Regina Kozubowska

Justyna Mihułka

Anna Przybysz