Słownik polszczyzny XVI wieku – retrodygitalizacja haseł A-J

W latach 2014-2015 w ramach środków Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL wykonano retrodygitalizację artykułów hasłowych pochodzących z tomów I–IX Słownika polszczyzny XVI wieku, które obejmują litery od A do J. Prace polegały na pozyskaniu z wydrukowanych tomów wysokiej jakości skanów, które zostały poddane optycznemu rozpoznaniu tekstu (OCR). Otrzymany tekst był wnikliwie skorygowany w oparciu o drukowany tekst Słownika, a następnie za pomocą specjalnego edytora artykuły hasłowe zostały skonwertowane do formatu języka XML oraz opatrzone formalnym opisem poszczególnych części artykułu. Otagowane hasła po zaimportowaniu do bazy Słownika dostępne są z podstrony indeksu [http://spxvi.edu.pl/indeks/].

 Osoby zaangażowane w projekt:

Krzysztof Opaliński – kierownik

Piotr Małek – koordynator

Rafał Adamski

Magdalena Awianowicz

Dagmara Bałabaniak

Małgorzata Berend

Janusz Bohuszewicz

Jakub Bohuszewicz

Magdalena Cysewska

Szymon Gajewski

Katarzyna Galińska

Joanna Gryko

Izabela Klawińska

Katarzyna Kostańska

Regina Kozubowska

Dominika Mafutala-Makuch

Justyna Mihułka

Marcin Ogiński

Anna Przybysz

Mikołaj Pszczółka

Ewa Świokła