Maciej Maryl

MM

  Maciej Maryl – dr, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej, Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk. Absolwent Kolegium MISH UW (polonistyka i stosowane nauki społeczne), Akademii Artes Liberales oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Komisji Fulbrighta. Członek Kolegium Redakcyjnego „Tekstów Drugich”. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową oraz związkami technologii z kulturą. W CHC zajmuje się sekcją badawczą, a w szczególności wykorzystaniem narzędzi literaturoznawczych do badania nowych form piśmiennictwa elektronicznego (np. blogów).

Więcej: http://maryl.org/ Kontakt: Maciej.Maryl (at) ibl.waw.pl

Udział w projektach CHC: