RCIN: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Podstawowe repozytorium Instytutu Badań Literackich PAN. Celem projektu jest wykorzystanie istniejącej struktury RCIN do budowy repozytorium tekstów naukowych pracowników IBL PAN oraz udostępnienie ich w formule Open-Access.

Osoby zaangażowane w projekt:

Łukasz Bukowiecki (Koordynator)

Lidia Bakensztos

Beata Madurska

Martyna Sabała