OPERAS-PL #OtwartaHumanistyka

OPERAS-PL: Innowacyjna komunikacja naukowa w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje

Sierpień 2022-sierpień 2024

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Program „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/551343/2022/2022

PLN 808 542,00

Instytut Badań Literackich PAN

Projekt przyczyni się do zwiększenia oddziaływania rezultatów polskich badań humanistycznych zarówno wśród polskiego społeczeństwa, jak i w obiegu międzynarodowym, poprzez wdrożenie nowych modeli publikowania naukowego oraz wzmocnienie kompetencji środowiska nauk humanistycznych w zakresie komunikacji cyfrowej. Ze względu na pionierski charakter zostanie on zrealizowany w oparciu o działania pilotażowe, na podstawie których wypracowane zostaną scenariusze, workflows oraz rekomendacje dla polskiego środowiska nauk humanistycznych i społecznych oraz jego otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności instytucji badawczych i uniwersytetów, wydawnictw, bibliotek, badaczy oraz decydentów politycznych, działających w obszarze transformacji cyfrowej w nauce.

Zapraszamy do śledzenia projektu w mediach społecznościowych #OtwartaHumanistyka #OH #OH_badacze #OH_badaczki #OH_badacze

Magdalena Wnuk, magdalena.wnuk@art61.pl
Marta Świetlik
Ilona Zięba
Mateusz Franczak

Linki:
operas.pl
https://otwartanauka.hypotheses.org/